Gids voor de voorschrijver

Indikasjon: Behandling av dyp venetrombose (DVT) og lungeemboli (LE), og forebygging av tilbakevendende DVT og LE hos voksne1,2

Doseringsanbefalinger

Anbefalt dose ELIQUIS® for behandling av akutt DVT og behandling av LE er 10 mg oralt to ganger daglig de første 7 dagene, deretter 5 mg oralt to ganger daglig. Tas med vann, med eller uten mat.

I følge medisinske retningslinjer bør kort varighet av behandling (minst 3 måneder) være basert på betydelige forbigående/reversible risikofaktorer (f.eks. nylig gjennomgått kirurgi, traumer, immobilisering).

Anbefalt dose ELIQUIS® for forebygging av tilbakevendende DVT og LE er 2,5 mg oralt to ganger daglig. Tas med vann, med eller uten mat.

Når forebygging av tilbakevendende DVT og LE er indisert, bør dosen på 2,5 mg to ganger daglig initieres etter fullført 6 måneders behandling med ELIQUIS®
5 mg to ganger daglig eller med en annen antikoagulant, som angitt under i Figur 3.

Figur 3

Behandling av DVT eller LE (i minst 3 måneder)

Dag 1–7

DOSERINGSREGIME
MORGEN
KVELD
DØGNDOSE
10 mg to ganger daglig

ELIQUIS®
5 mg

ELIQUIS®
5 mg

ELIQUIS®
5 mg

ELIQUIS®
5 mg

20 mg

Dag 8 og videre

DOSERINGSREGIME
MORGEN
KVELD
DØGNDOSE
5 mg to ganger daglig

ELIQUIS®
5 mg

ELIQUIS®
5 mg

10 mg
Forebygging av tilbakevendende DVT og/eller LE etter fullført 6 måneders antikoagulasjonsbehandling

DOSERINGSREGIME
MORGEN
KVELD
DØGNDOSE
2,5 mg to ganger daglig

ELIQUIS® 2,5 mg

ELIQUIS® 2,5 mg

5 mg

Varigheten av den samlede behandling bør tilpasses den enkelte etter nøye vurdering av fordelen med behandlingen mot risikoen for blødning.

For pasienter som ikke kan svelge hele tabletter kan ELIQUIS®-tablettene knuses eller løses opp i vann eller i 5 % glukose i vann (G5W) eller eplejuice eller blandes med eplemos og umiddelbart administreres oralt. ELIQUIS®-tablettene kan alternativt knuses og løses opp i 60 ml vann eller G5W og gis umiddelbart gjennom en nasogastrisk sonde. Knuste ELIQUIS®-tabletter er stabile i vann, G5W, eplejuice og eplemos i opptil 4 timer.

Glemt dose

Dersom en dose blir glemt, bør pasienten ta ELIQUIS® umiddelbart og fortsette behandlingen to ganger daglig som tidligere.

Klikk nedenfor for informasjon om bruk i spesielle pasientgrupper.

Nedsatt nyrefunksjon
Dialyse Ikke anbefalt
Nyresvikt (CrCl <15 ml/min) Ikke anbefalt
Alvorlig nedsatt nyrefunksjon (CrCl 15 – 29 ml/min) Brukes med forsiktighet
Lett (CrCl 51 – 80 ml/min) eller moderat (CrCl 30 – 50 ml/min) nedsatt nyrefunksjon Ingen dosejustering er nødvendig