Gids voor de voorschrijver

Indikasjon: Forebygging av venøs tromboembolisk sykdom (VTE) hos voksne pasienter som har gjennomgått elektiv hofte- eller kneprotesekirurgi1

Doseringsanbefalinger

Anbefalt dose ELIQUIS® er 2,5 mg oralt to ganger daglig. Tas med vann, med eller uten mat. Den første dosen skal tas 12–24 timer etter kirurgi.

Legen må vurdere de potensielle fordelene av tidlig antikoagulasjon som VTE-profylakse så vel som risikoen for post-kirurgisk blødning når man bestemmer tid for administrasjon innenfor dette tidsvinduet.

Hos pasienter som gjennomgår hofteprotesekirurgi er anbefalt behandlingsvarighet 32 til 38 dager.

Hos pasienter som gjennomgår kneprotesekirurgi er anbefalt behandlingsvarighet 10 til 14 dager.

For pasienter som ikke kan svelge hele tabletter kan ELIQUIS®-tablettene knuses eller løses opp i vann eller i 5 % glukose i vann (G5W) eller eplejuice eller blandes med eplemos og umiddelbart administreres oralt. ELIQUIS®-tablettene kan alternativt knuses og løses opp i 60 ml vann eller G5W og gis umiddelbart gjennom en nasogastrisk sonde. Knuste ELIQUIS®-tabletter er stabile i vann, G5W, eplejuice og eplemos i opptil 4 timer.

Glemt dose

Dersom en dose blir glemt, bør pasienten ta ELIQUIS® umiddelbart og fortsette behandlingen to ganger daglig som tidligere.

Klikk nedenfor for informasjon om bruk i spesielle pasientgrupper.

Nedsatt nyrefunksjon
Dialyse Ikke anbefalt
Nyresvikt (CrCl <15 ml/min) Ikke anbefalt
Alvorlig nedsatt nyrefunksjon (CrCl 15 – 29 ml/min) Brukes med forsiktighet
Lett (CrCl 51 – 80 ml/min) eller moderat (CrCl 30 - 50 ml/min) nedsatt nyrefunksjon Ingen dosejustering er nødvendig