Gids voor de voorschrijver

Indikasjon: Forebygging av slag og systemisk embolisme hos voksne pasienter med ikke-valvulær atrieflimmer (NVAF) med én eller flere risikofaktorer1,2

Risikofaktorer for slag ved NVAF inkluderer tidligere slag eller TIA, alder ≥75 år, høyt blodtrykk, diabetes mellitus og symptomatisk hjertesvikt (NYHA klasse ≥II).

Doseringsanbefalinger

Anbefalt dose ELIQUIS® er 5 mg oralt to ganger daglig. Tas med vann, med eller uten mat. Behandlingen bør være langvarig (Figur 1).

Figur 1

Morgen

ELIQUIS® 5 mg

Kveld

ELIQUIS® 5 mg

For pasienter som ikke kan svelge hele tabletter kan ELIQUIS®-tablettene knuses eller løses opp i vann eller i 5 % glukose i vann (G5W) eller eplejuice eller blandes med eplemos og umiddelbart administreres oralt. ELIQUIS®-tablettene kan alternativt knuses og løses opp i 60 ml vann eller G5W og gis umiddelbart gjennom en nasogastrisk sonde. Knuste ELIQUIS®-tabletter er stabile i vann, G5W, eplejuice og eplemos i opptil 4 timer.

Dosereduksjon

Hos pasienter med minst to av følgende karakteristika: alder ≥80 år, kroppsvekt ≤60 kg eller serumkreatinin ≥133 mikromol/l er anbefalt dose ELIQUIS® 2,5 mg oralt to ganger daglig (Figur 2).

Pasienter som kun har kriteriet alvorlig nedsatt nyrefunksjon (kreatininclearance [CrCL] 15-29 ml/min) bør også få ELIQUIS® 2,5 mg to ganger daglig (Figur 2).

Figur 2

Kriterier for dosering ELIQUIS® 2,5 mg to ganger daglig

Alder ≥ 80 år

Kroppsvekt ≤ 60 kg

Serumkreatinin ≥ 133 mikromol/l

Minst to karakteristika

ELIQUIS® 2,5 mg to ganger daglig

Glemt dose

Dersom en dose blir glemt, bør pasienten ta ELIQUIS® umiddelbart og fortsette behandlingen to ganger daglig som tidligere

Klikk nedenfor for informasjon om bruk i spesielle pasientgrupper.

Nedsatt nyrefunksjon
Dialyse Ikke anbefalt
Nyresvikt (CrCl <15 ml/min) Ikke anbefalt
Alvorlig nedsatt nyrefunksjon (CrCl 15 – 29 ml/min) Dosereduksjon til 2,5 mg to ganger daglig
Lett (CrCl 51 – 80 ml/min) eller moderat (CrCl 30 – 50 ml/min) nedsatt nyrefunksjon 5 mg to ganger daglig. Det kreves ingen dosejustering med mindre pasienten oppfyller kriterier for dosereduksjon til 2,5 mg to ganger daglig basert på alder, kroppsvekt og/eller serumkreatinin (se Doseringsanbefalinger)