Gids voor de voorschrijver

Dette informasjonsmateriellet er laget for ytterligere å minske risikoen for blødning ved behandling med ELIQUIS®, og å gi veiledning til hvordan helsepersonell kan håndtere risikoen.

Denne veileder for forskriver er ikke en erstatning for ELIQUIS® Preparatomtale (SPC).

Oppdatert preparatomtale (SPC) er tilgjengelig på:

www.felleskatalogen.no

Kopier av veileder for forskriver og andre hjelpemidler er tilgjengelig her.