Gids voor de voorschrijver

Pasientkort

Et pasientkort må gis til hver pasient som har fått foreskrevet ELIQUIS® 2,5 mg eller 5 mg, og viktigheten og konsekvensene av antikoagulasjonsbehandlingen må forklares.

Et pasientkort ligger sammen med pakningsvedlegget i hver legemiddelpakning

Spesielt må forskriveren snakke med pasienter om viktigheten av riktig bruk, symptomer på blødning og når helsepersonell må oppsøkes.

Pasientkortet gir informasjon til helsepersonell om antikoagulasjonsbehandlingen og inneholder viktig kontaktinformasjon dersom det skulle oppstå en nødsituasjon.

Pasienter skal rådes til å ha dette pasientkortet med seg til enhver tid, og til å fremvise det til alt helsepersonell. De skal også påminnes om nødvendigheten av å informere helsepersonell om at de bruker ELIQUIS® dersom de har behov for kirurgi eller invasive prosedyrer.