Gids voor de voorschrijver

Rapportering av mistenkte bivirkninger

Melding av mistenkte bivirkninger etter godkjenning av legemidlet er viktig. Det gjør det mulig å overvåke forholdet mellom nytte og risiko for legemidlet kontinuerlig.

Helsepersonell bes melde nye, uventede og alvorlige mistenkte bivirkninger på elektronisk meldeskjema:
www.legemiddelverket.no/meldeskjema.

For ytterligere informasjon om ELIQUIS® (apixaban), vennligst kontakt Medisinsk informasjon hos
Bristol Myers Squibb:
Tel: +47 23 12 06 37

Email: medinfo.norway@bms.com

Vennligst oppgi så mye informasjon som mulig ved rapportering, inkludert informasjon om medisinsk historie, mulig samtidig medisinering, behandlingsstart og behandlingsdato.