Gids voor de voorschrijver

Spinal/epidural anestesi eller punksjon1

Når nevroaksial anestesi (spinal/epidural anestesi) eller spinal/epiduralpunksjon utføres, er pasienter som behandles med antitrombotiske midler for forebygging av tromboemboliske komplikasjoner i faresonen for å utvikle epiduralt- eller spinalt hematom, som kan føre til langvarig eller permanent lammelse. Postoperativ innlagt epidural- eller intratekalkateter må fjernes minst 5 timer før første dose av ELIQUIS®.

Veiledning for bruk av ELIQUIS® hos pasienter med inneliggende intratekale eller epidurale katetre

Det er ingen klinisk erfaring ved bruk av ELIQUIS® samtidig med innlagt intratekale- eller epidurale katetre. I tilfeller hvor det er et slikt behov, og basert på generelle farmakokinetiske (PK) egenskaper av ELIQUIS®, skal det vare et tidsintervall pa 20 til 30 timer (dvs. 2 x halveringstiden) mellom siste dose ELIQUIS® og fjerning av kateteret. Minst én dose bør utelates før kateteret fjernes. Neste dose med ELIQUIS® kan gis minst 5 timer etter at kateteret er fjernet. Som med alle antikoagulanter er det begrenset erfaring med nevroaksial blokade og ekstra forsiktighet anbefales derfor ved bruk av ELIQUIS® ved nevroaksial blokade (Figur 4).

Pasienter skal overvåkes hyppig for symptomer pa nevrologisk svekkelse (f.eks. nummenhet eller svakhet i bena, dysfunksjon i tarm eller blare). Dersom nevrologiske utfall blir registrert, er umiddelbar diagnose og behandling nødvendig.

Figur 4

Siste tablett før fjerning av epidural-/intratekalkateter
Vent 20–30 timer
Fjern kateter
Vent ≥5 timer
Første tablett etter fjerning av kateter