Gids voor de voorschrijver

Bytte til og fra ELIQUIS®1,2

Bytte av behandling fra parenterale antikoagulantia til ELIQUIS® (og omvendt) kan gjøres ved neste planlagte dose.

Disse legemidlene bør ikke administreres samtidig.

Bytte fra vitamin K-antagonist (VKA) til ELIQUIS®

Når pasienter skal endre behandling fra VKA til ELIQUIS®, seponer warfarin eller annen VKA-behandling og start opp med ELIQUIS® når internasjonal normalisert ratio (INR) er <2,0 (Figur 5).

Figur 5

Seponer warfarin eller annen VKA-behandling
Monitorer INR regelmessig til INR er < 2,0
Start opp med ELIQUIS® to ganger daglig

Bytte fra ELIQUIS® til VKA-behandling

Når pasienter skal endre behandling fra ELIQUIS® til VKA, fortsett administrering av ELIQUIS® i minst to dager etter oppstart av VKA-behandling. Etter to dagers samtidig administrering av ELIQUIS® og VKA tas en INR-prøve før neste planlagte dose av ELIQUIS®. Fortsett samtidig administrering av ELIQUIS® og VKA inntil INR er ≥2.