Gids voor de voorschrijver

Midlertidig seponering1,2

Seponering av antikoagulantia, inkludert ELIQUIS® grunnet aktiv blødning, elektiv kirurgi eller invasive prosedyrer øker risikoen for trombose hos pasientene. Avbrytelse av behandlingen bør unngås, og dersom antikoagulasjon med ELIQUIS® må seponeres midlertidig av en eller annen årsak, bør behandlingen gjeninnsettes så raskt som mulig, forutsatt at den kliniske situasjonen tillater det og tilstrekkelig hemostase er etablert.